Show submenu
27.03.2019

Recruits more than 200 as new rigs join Odfjell Drilling’s Norwegian Fleet


Odfjell Drilling’s business in Norway is growing as two new semisubmersibles are joining the fleet in 2019. In the next months, we will employ more than 200 operational personnel, engineers and administrative support personnel to support our growing North Sea activities.

With the delivery of Deepsea Nordkapp on 7 January this year and the Management agreement entered into with CIMC Raffles for Beacon Atlantic on 19 March, we will mobilize two new 6th generation semisubmersibles for drilling operations on the Norwegian Continental Shelf this year.


Deepsea Nordkapp is in transit from Samsung in Korea to the North Sea and is expected to arrive at CCB, Ågotnes around 8 April for a three weeks yard stay prior to start operations for Aker BP in Q2 this year. Beacon Atlantic is currently at CIMC Raffles yard in Yantai, China completing final commissioning and sea trials. The unit is planned to leave the yard in early June and arrive in Norway 3 months later. Drilling operations for Neptune Energy Norway will commence in Q4, 2019.


Deepsea Nordkapp
is a 6th generation dynamically positioned harsh environment and winterized semi-submersible of Moss enhanced CS 60E design. The unit is developed for DP operations in ultra-deep-water (up to 2.000 metres on DP and 950 metres in moored position) and harsh environment with requirement for dual activity and high capacity drilling systems. It is equipped with a Dual Active Heave DW. Some additional upgrades will take place at CCB prior to commence drilling for Aker BP for its 2 + 2 year contract shortly.


Beacon Atlantic
is optimized for the mid-water segment and is upon delivery able to operate at water depth up to 500 meters and drill wells down to 8500 meters. If required, it may be upgraded to operate in water depths up to 1200 meters. It is equipped with NOV drilling package, DP3 and 8-point mooring system. The rig is designed to operate in the harsh North Sea environment and is winterized for other challenging regions such as the Arctic and the Barents Sea.  The unit is further designed for efficient operations with offline capability and active heave compensation system. Drilling operations for the 6 + 10 well drilling program with Neptune Energy Norway will commence in Q4 this year.


Following these mobilizations, Odfjell Drilling will operate five semisubmersibles offshore Norway in 2019; Deepsea Bergen, Deepsea Atlantic, Deepsea Stavanger, Deepsea Nordkapp and Beacon Atlantic. The company also has Deepsea Aberdeen in operation on the UKCS plus platform drilling on 14 installations in Norway and UK. Our sixth generation harsh environment units has proven to be of the most efficient and technology advanced rigs in the market today and we will recruit personnel to all our MODU units the next months.


All vacancies will be announced on the web page www.odfjelldrilling.com

 

Med 2 nybygg underveis til Norsk sokkel trenger Odfjell Drilling mer enn 200 nye medarbeidere i løpet av sommeren


Odfjell Drillings virksomhet i Norge vokser ettersom riggflåten utvides med to helt nye plattformer i 2019. I de neste månedene vil vi ansette mer enn 200 personer innenfor boring, maritim og teknisk drift foruten administrativt personell for å understøtte den voksende aktiviteten i Nordsjøen.


Med overtakelse av Deepsea Nordkapp den 7. januar i år og etablering av management avtalen med CIMC Raffles for Beacon Atlantic den 19. mars, vil selskapet i inneværende år mobilisere to nybygde boreplattformer for operasjoner på norsk sokkel.


Deepsea Nordkapp er under transitt fra Samsung i Korea til Nordsjøen, og forventes å ankomme til CCB, Ågotnes rundt 8. april for tre uker verkstedsopphold før oppstart for Aker BP i andre kvartal i år. Beacon Atlantic er for tiden ved CIMC Raffles verftet i Yantai, Kina, og for avsluttende uttesting og sjøprøver. Plattformen er planlagt å forlate verftet tidlig i juni og ankomme i Norge 3 måneder senere. Boreoperasjoner for Neptun Energy Norway starter i 4. kvartal 2019.


Deepsea Nordkapp
er en 6. generasjons «harsh environment», vinterisert DP rigg av et videreutviklet Moss CS 60-design. Riggen er designet for DP operasjoner på ultra dypt vann (opp til 2000 meter i DP modus og 950 meter i forankret posisjon) i værharde strøk der det er krav til doble operasjoner og robuste boresystemer med høy kapasitet. Den er utstyrt med «Dual Active Heave DW». Under oppholdet på CCB vil det blir fortatt noen ytterligere oppgraderinger før oppstart for Aker BP på en 2 + 2 års kontrakt.


Beacon Atlantic
er optimalisert for mid-water segmentet og er utrustet for operasjoner i vanndyp opp til 500 meter og kan bore brønner ned til 8500 meter. Den kan oppgraderes for vanndyp opp til 1200 meter. Plattformen er utstyrt med NOV borepakke, DP3 og 8-punkts ankersystem. Riggen er designet for å operere i det tøffe Nordsjømiljøet og i tillegg vinterisert for Arktis og Barentshavet. Plattformen er videre tilrettelagt for effektiv drift med offline-funksjoner og med aktiv hiv-kompensator. Boreoperasjonene for Neptune Energy Norge med 6 fast og 10 opsjonsbrønner vil starte in 4. kvartal i år.


Etter disse mobiliseringene vil Odfjell Drilling ha fem halvt-nedsenkbare boreplattformer i drift på norsk sokkel i 2019; Deepsea Bergen, Deepsea Atlantic, Deepsea Stavanger, Deepsea Nordkapp og Beacon Atlantic. Selskapet opererer i tillegg Deepsea Aberdeen for BP på britisk sokkel i tillegg til at vi har kontrakt for plattformboring på 14 installasjoner på norsk og britisk sokkel. Våre 6. generasjons harsh environment rigger har de senere år vist seg å være blant markedets mest effektive og teknisk avanserte boreenheter og vi vil i løpet av de neste måneder rekruttere personell til alle våre flyttbare enheter.


Alle ledige stillinger vil bli annonsert på selskapets hjemmeside www.odfjelldrilling.com