Show submenu

Financial reports

2019

Date Description
29.08.2019 ODL Q2 2019 Presentation
29.08.2019 ODL - Q2 2019 Report
29.05.2019 ODL Q1 2019 Presentation
29.05.2019 ODL Q1 2019
30.04.2019 ODL Annual Report 2018
21.02.2019 Q4 Presentation
21.02.2019 Q4 report 2018

2018

Date Description
29.11.2018 ODL - Q3 18 Presentation
29.11.2018 ODL Q3 2018
29.08.2018 ODL Q2 2018 Presentation
29.08.2018 ODL Q2 2018 report
25.05.2018 ODL Q1 2018 Presentation
25.05.2018 ODL Q1 2018 Report
30.04.2018 ODL Annual report 2017
28.02.2018 Q4 2017 Presentation
28.02.2018 Q4 2017 report

2017

Date Description
23.11.2017 Q3 2017 Presentation
23.11.2017 ODL - Q3 2017 report
30.08.2017 ODL - Q2 2017 Presentation
30.08.2017 ODL - Q2 2017 Report